.


Welkom op de website van Hellevoets Business Support

Hellevoets Business Support (HBS) ondersteunt de Economische Raad in de breedste zin van het woord. HBS voert opdrachten en werkzaamheden uit in opdracht van de Economische Raad.

HBS is het aanspreekpunt en vraagbaak namens en voor het bedrijfsleven, derden, gemeente en leden van de Economische Raad zelf.

In dit kader wordt ook een beroep op u gedaan! Mocht u als ondernemer of groepen ondernemers vragen of ideeën hebben over wat goed zou zijn voor de ontwikkeling van Hellevoetsluis, hoort de Economische Raad dat graag! De onderwerpen moeten gezien worden in het kader van ‘Hellevoetsluis Breed’. Denk aan het toeristische en recreatieve product, scholing & onderwijs, werkgelegenheid & duurzame ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, ondernemersrelaties enzovoorts.
Vervolgens kan de Economische Raad dit onderwerp beoordelen en eventueel opdracht geven dit verder te onderzoeken om uiteindelijk met een advies te komen. Anderzijds kunnen er ook vragen en plannen vanuit de gemeente worden voorgelegd aan de Economische Raad. Het betreft een wisselwerking tussen vele verschillende partijen. Ook uw inspiratie is meer dan welkom! Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Miranda Kleyweg, telefoon: 06-133 68 699,
Mail: info@h-b-s.nl of kijk op de site: www.h-b-s.nl of www.hellevoetsluis.nl